پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه شهرستان دماوند
عزاداری دهه اول محرم

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰6/۲۰

محل برگزاری : مسجد جامع دماوند

ره یافتگان

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

محل برگزاری : مسجد جامع دماوند

عنوان ییی

۱۳۹۸/۰۹/۲۱

رسیدگی به امور مردم