شما میتوانید وجوهات خود را به حساب امام جمعه شهرستان دماوند با اطلاعات بانکی زیر پرداخت کنید و سپس فرم زیر را تکمیل کنید.
شماره حساب : 0100805537006
شماره کارت : 6037997363558082

اطلاعات فیش واریزی

لطفا مرجع تقلید خود را انتخاب نمیایید.

وجوهات شرعی شامل موارد زیر می باشد:
 • خمس
 • زکات
 • فطریه
 • صدقه
 • مظالم
 • کفارات
 • نماز و روزه
 • تبرعات و امور خیریه
 • ختم قرآن
 • قربانی
 • کمک ها
 • در صورتیکه مورد پرداختی خارج از موارد مذکور باشد می بایست هماهنگی لازم با دفتر وجوهات انجام گیرد.
 • به منظور پرداخت بیش از یک مورد وجوه شرعی می توانید در قسمت پرداخت از دکمه استفاده کنید .
 • نماز و روزه قضا به ترتیب بصورت یکسال و یک ماه انجام شده و غیر قابل تبدیل به واحدهای کوچکتر است.
 • قربانی، مشارکت در قربانی جهت دفع بلا و گرفتاری و حوادث و تقرب الهی و عقیقه به جهت سلامتی فرزند است.
 • کمک ها شامل مردم مظلوم و مستضعفین عالم (غزه، انتفاضه فلسطین، مقاومت لبنان، یمن، سوریه، بحرین، عراق و...) ، کمک به زندانیان نیازمند در خصوص جرایم غیر عمد، کمک جهت اطعام فقرا و افطاری می باشد .

 • در صورت بروز هرگونه سوال و یا مشکل با شماره تلفن ۷۶۳۲۳۱۵۱-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
 • مسئوليت شرعی اشتباه در محاسبه مبالغ بر عهده پرداخت کننده است.

 • جدول مبالغ وجوهات بصورت زیر است:
 • # مورد مبلغ (ریال)
  ۱ یک سال نماز قضا ۱۸،۰۰۰،۰۰۰
  ۲ یک ماه روزه قضا ۱۲،۰۰۰،۰۰۰
  ۳ کفاره یک روز قضای روزه عمد (اطعام ۶۰ فقیر) ۱،۵۰۰،۰۰۰
  ۴ کفاره یک روز قضای روزه عذر ۲۵،۰۰۰
  ۵ حداقل فطریه برای هر نفر ۸۰،۰۰۰
  ۶ کفاره عهد برای هر مورد (اطعام ۶۰ فقیر) ۱،۵۰۰،۰۰۰
  ۷ کفاره قسم یا نذر برای هر مورد (اطعام ۱۰ فقیر) ۲۵۰،۰۰۰
  ۸ یک دوره ختم قرآن ۳،۵۰۰،۰۰۰
  ۹ هر مورد قربانی ۲۵،۰۰۰،۰۰۰