حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی امام جمعه شهرستان دماوند

دیدار ریاست و کارمندان محترم شبکه بهداشت و درمان با امام جمعه شهرستان دماوند

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
          ?️حجت الاسلام فتاح دماوندی:
?️با کاهش نرخ موالید به حدود یک درصد، زنگ خطر برای آینده جمعیتی ایران به صدا در آمده است.
?️اگر تولید مثل افزایش نیابد در سه دهه آینده، جمعیت سالمند ایران بر جمعیت جوان غلبه خواهد کرد .
?️دولت وظیفه دارد سیاستهای تشویقی و حمایتی افزایش جمعیت را عملیاتی کند. 
?️مجلس یازدهم باید درباره ازدیاد جمعیت اقدامات مثبت و لازم را شروع کند .
?️فرهنگ سازی برای تکثیر نسل از مصادیق معروف است.
        

تصاویر

نظرات